Op deze website vindt u informatie over de huisartsenpraktijk.

Indien u vragen heeft die niet beantwoord worden met de informatie op deze site kunt u altijd contact met ons opnemen.

Onze assistente staat u graag te woord.


Aanbod


Naast het basisaanbod huisartsenzorg, kunt u bij ons ook terecht voor de volgende zaken, zoals:

 • kleine chirurgische verrichtingen, zoals (huid)plekjes weghalen
 • gynaecologische verrichtingen: oa spiraaltje plaatsen, uitstrijkje
 • ECG (hartfilmpje)
 • bloeddrukcontrole (en zonodig 24 uurs bloeddrukmeting)
 • POH ggz spreekuur
 • diabetes controle
 • screening op slaapapnoe


Inschrijven


Inschrijven als nieuwe patient

De praktijk is in principe gesloten voor inschrijving van nieuwe patienten. We hebben slechts beperkt ruimte voor nieuwe patienten, we maken daarom een uitzondering voor patienten die nog geen huisarts hebben in Hengelo en zijn komen wonen in postcode 7553, of als u gezinslid bent van iemand die reeds in onze praktijk is ingeschreven.

Wij vragen u het inschrijfformulier via deze link uit te printen, in te vullen en persoonlijk in te leveren in de praktijk. Wij moeten namelijk ook uw identiteit vaststellen aan de hand van een ID bewijs. Bel eerst voor u langs gaat. Neem dan alsublieft ook meteen ondertaand LSP formulier ingevuld mee.

Het inschrijfformulier is natuurlijk ook bij ons aan de balie verkrijgbaar. Geeft u ook even aan uw vorige huisarts door dat u zich bij ons heeft aangemeld? Dit is nodig om uw dossier naar onze praktijk te laten verzenden.


Medische gegevens beschikbaar stellen via LSP

Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld als een andere arts of apotheek uw medische gegevens nodig heeft om u snel, goed en veilig te helpen. Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Maar alleen als u dat goed vindt en hier toestemming voor geeft. Om toestemming te geven kunt u het formulier via deze link uitprinten, invullen/ondertekenen en inleveren bij onze praktijk. Bent u nieuwe patient? Dit formulier is ook onderdeel van ons inschrijvingsformulier.

In deze folder: “Jouw medische gegevens beschikbaar via het LSP” leest u hoe dit allemaal werkt en hoe u hiervoor toestemming kunt geven.

Via de website ikgeeftoestemming.nl is het ook mogelijk om zorgverleners toestemming te geven met behulp van uw DigID en SMS.


Herhaalrecept


Herhaalrecepten kunt u telefonisch aanvragen (optie 2 in het keuzemenu) of via deze link en in de regel na 2 werkdagen ophalen bij de apotheek.

Op dagen dat de praktijk gesloten is kunnen de door u aangevraagde herhaalrecepten niet worden nagekeken en worden ze niet doorgestuurd naar de apotheek. Houdt u daar alstublief rekening mee.

Praktijkinformatie


Openingstijden

De praktijk is geopend op de volgende dagen en tijden:
Dag Openingstijden Arts aanwezig
maandag 08:00-17:00 Dr. Valkenburgh
dinsdag 08:00-17:00 Dr. Elferink
woensdag 08:00-17:00 Dr. Valkenburgh
donderdag 08:00-17:00 Dr. Elferink
vrijdagochtend 08:00-12:00 Dr. Valkenburgh
vrijdagmiddag gesloten

Alleen voor spoedeisende zaken
kunt u contact opnemen
met de huisartspraktijk

zaterdag gesloten
zondag gesloten

Afwezigheid

De huisartsenpraktijk is soms gesloten wegens nascholingen, afwezigheid na nachtdienst op de huisartsenpost of vakantie. Mocht u op de data waarop de praktijk gesloten is reeds een afspraak hebben staan met de praktijkverpleegkundige of POH-GGZ dan gaat deze wel gewoon door. Bij afwezigheid wordt waargenomen door collega-huisartsen in Hengelo. U hoort op de telefoonbeantwoorder wie u kunt bellen, voor zaken die niet kunnen wachten.

Hieronder vindt u de komende data waarop de praktijk gesloten is of wordt waargenomen:
Periode Mededeling
22 juli t/m 9 augustus 2024

Waarneming voor alle patiënten door Huisartspraktijk Vatankah

074-2421881

28 oktober t/m 1 november 2024

Waarneming voor alle patiënten met achternaam A-K door Huisartspraktijk Bergeijk/van Vliet

074-2913858

Waarneming voor alle patiënten met achternaam L-Z door Huisartspraktijk Kapenga

074-2555490

Spreekuur op afspraak

Dagelijks kunt u, na telefonisch een afspraak te hebben gemaakt, bij ons terecht op het spreekuur.

In principe wordt per consult 15 minuten ingepland. Wij proberen ons daar ook aan te houden, om de wachttijd voor u als patiënt te beperken. Dit is meestal voldoende om één klacht te behandelen.

Indien u denkt meer tijd nodig te hebben (bijvoorbeeld bij meerdere klachten), vraagt u dan alstublieft om een dubbel consult of overleg met de assistente. Zij kan een goede inschatting maken hoeveel tijd u nodig heeft.

Wij streven ernaar u, indien nodig, dezelfde dag op het spreekuur te kunnen zien. U kunt ons helpen door voor 10.00 te bellen als u een afspraak wilt maken. De assistente vraagt u naar de reden van het consult. Onze assistentes zijn getraind om de medische urgentie van uw klacht in te kunnen schatten.

Wegblijftarief: Als u een afspraak heeft maar toch verhinderd blijkt, meldt u het dan uiterlijk 24 uur vantevoren telefonisch aan de assistente. Dit voorkomt dat andere patienten onnodig lang op een afspraak moeten wachten. Mocht blijken dat u herhaaldelijk niet verschijnt op een afspraak zonder tijdige afmelding, dan krijgt u een factuur voor het wegblijftarief van 25 euro per gemiste afspraak.

Huisbezoek

Het beste kunnen we uw klachten onderzoeken en behandelen op de praktijk, in verband met de daar aanwezige voorzieningen. Indien u vanwege medische redenen niet naar de praktijk kunt komen voor een consult, kan er in overleg besloten worden dat de dokter bij u thuis komt.

De visites worden in principe gepland tussen 12:00 en 14:00, tenzij het een spoedvisite betreft.

Graag voor 10:00 bellen als u een visite wilt aanvragen voor dezelfde dag.

Mocht u een visite na ziekenhuisopname op prijs stellen, wilt u dit dan aan de assistente kenbaar maken?

Onderzoeksuitslagen

De huisarts beoordeelt alle onderzoeksuitslagen. Voor het opvragen van uitslagen kunt u contact opnemen met de assistente, zij kan u antwoord geven op uw vragen. U kunt de uitslagen ook inzien door in te loggen op mijngezondheid.net.


Medewerkers

C. Elferink, huisarts

Aanwezig in de praktijk op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

E. Valkenburgh, huisarts

Aanwezig in de praktijk op maandag, woensdag en vrijdagochtend

Amber, doktersassistente

Aanwezig in de praktijk op dinsdag, woensdag en donderdag

Paulien, doktersassistente

Op maandag, donderdag en vrijdag aanwezig

Marlinda, doktersassistente

Op alle dagen behalve maandag aanwezig

Fredryke Selen, POH GGZ

Aanwezig in de praktijk op maandag, en om de week op dinsdag

Jolanda Alferink, POH ouderenzorg

Aanwezig in de praktijk op vrijdag

Joyce, POH somatiek

Aanwezig in de praktijk op dinsdag, woensdag en donderdag

Annelies Niehaus, huisarts in opleiding

Accreditatie

Medisch centrum Hengelo is een NPA geaccrediteerde praktijk. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van het NPA (NHG praktijk accreditering) en constant werkt aan kwaliteitsverbetering. Wij hebben gekozen voor accreditatie zodat u er zeker van kunt zijn dat de kwaliteit van zorg, service en bereikbaarheid gewaarborgd is. Een geaccrediteerde praktijk is herkenbaar aan bovenstaand logo.

Klacht?

De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgverlener meestal naar ieders tevredenheid.

Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

 1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen. Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.

 2. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen aan de balie van de praktijk. De klacht wordt dan door de huisartsenpraktijk zelf behandeld.

 3. Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het Stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg (SKGE). De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld.

  Hoe u een klacht bij SKGE kunt indienen, leest u op de website skge.nl/.

Privacyverklaring

De privacyverklaring van onze praktijk kunt u inzien door op deze link te klikken: privacyverklaring

Locatie


Medisch Centrum Hengelo
Lodewijkstraat 61 7553 LN Hengelo Ov.
074-2917400

Contact

Lodewijkstraat 61 7553 LN Hengelo Ov.
074-2917400

Wij zijn ook bereikbaar via mijngezondheid.net.